welkom

DE MOBIELE MOESTUIN

een stadslandbouw experiment van het TransitieLab

Komend voorjaar zijn er workshops.


In de jaren 90 is op Cuba, ongewild, een bijzonder experiment begonnen. Voor die tijd werd voedsel geïmporteerd en werden kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt in de landbouw. Na het instorten van de Sovjet Unie, en door een handelsembargo van de VS vielen de bronnen van aardolie abrupt weg. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd voedsel werden onbetaalbaar en het land moest een andere manier vinden om aan voedsel te komen. In Havanna is toen stadslandbouw ontstaan. Nu wordt 60% van alle groente in de stad zelf verbouwd, gebaseerd op de principes van permacultuur: zonder kunstmest en dicht bij de mensen. Overal verschijnen stadsboeren, moestuinen in binnenplaatsen, daktuinen, balkontuinen...


Het TransitieLab onderzoekt de mogelijkheden voor stadslandbouw in Amersfoort. Dat doen we o.a. met deze mobiele moestuin. Hierin onderzoeken we de volgende vragen:

  • Hoe maken we de openbare ruimte van Amersfoort eetbaarder?

  • Wat willen de bewoners van Amersfoort, en op welke manier kunnen ze helpen?


Zoals in Havana is deze container opgebouwd volgens de principes van permacultuur. Deze tuin reist langs verschillende plekken door de stad. Buurtbewoners worden uitgenodigd om de tuin te helpen onderhouden en groente en fruit daaruit voor eigen gebruik te oogsten.WAT IS PERMACULTUUR?


In traditionele landbouw gaat veel tijd en energie (olie) zitten in ploegen, bemesten, en wieden van de grond zodat één gewas er optimaal kan groeien. Permacultuur is een manier om voedsel te verbouwen waarbij de diversiteit van een heel ecosysteem wordt benut. Verschillende planten groeien er door elkaar. De opbrengst per soort is lager, maar de totale hoeveelheid eetbare biomassa is hoger dan in traditionele landbouw, met minder werk en minder brandstof. Hoe kan dat?


eetbaar onkruid

In de natuur zijn geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig. Het samenspel van planten en dieren zorgt ervoor dat met de beschikbare hoeveelheid zonlicht een maximale hoeveelheid biomassa groeit. De wortels van de ene soort houden water vast, de ander brengt stikstof in de grond, een derde voorkomt het woekeren van de vierde, etc. Waar de traditionele landbouw veel moeite moet doen om opkomend onkruid te onderdrukken, kijkt permacultuur naar de functies van de verschillende soorten in een ecosysteem en probeert ze zoveel mogelijk te vervangen door eetbare soorten die dezelfde functie hebben.


bostuin

Een ecosysteem kent verschillende lagen van begroeiing: wortels, bodembedekkers, kruiden, struiken, bomen. Door een slimme combinatie van planten bij elkaar te zetten ontstaat een bostuin waar uit elk van deze 'verdiepingen' kan worden geoogst. En door soorten te kiezen die elkaar afwisselen met de seizoenen is er het hele jaar iets eetbaars te oogsten uit deze tuin.


stadslandbouw

Met stijgende olieprijzen worden transport, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en de diesel voor tractoren steeds duurder. Ook draagt de uitstoot van fossiele brandstoffen bij aan opwarming van de aarde en de onvoorspelbare gevolgen daarvan voor het klimaat. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat we ons voedsel dichter bij huis moeten gaan verbouwen. De principes van permacultuur kunnen ook in het klein worden toegepast, in stadstuinen, op daken, balkons, langs wegen etc. Op deze manier kunnen we onze voedselvoorziening minder afhankelijk maken van goedkope aardolie.


uitdagingen

Permacultuur kan er wellicht voor zorgen dat we veel van onze groenten en fruit niet meer uit andere continenten hoeven te importeren, maar daarmee is Nederland nog niet zelfvoorzienend. Dat komt vooral omdat ons dieet veel graan en vlees bevat. Graan laat zich niet verbouwen in een bostuin. Daarvoor blijft traditionele akkerbouw nodig. En het verbouwen van vlees legt een groot beslag op landbouwgrond. De aarde is simpelweg te klein om straks 10 miljard monden elke dag van vlees te voorzien. We zullen dus ook op zoek moeten naar alternatieven voor graan, en vlees weer meer als een luxe gaan beschouwen.


www.dewar.nl

nl